Voor wie?

Voor Wie? InKennis blaadje

interactieve milieueducatie op locatie

Doen, ontdekken, beleven. De fysieke ervaring is een van de beste manieren om bij kinderen bewustzijn te creëren voor de relatie tussen mens en natuur. Buiten zijn de mogelijkheden hiervoor vaak beperkt. Door weersomstandigheden, door de afstand tot geschikte locaties of door een gebrek aan professionele begeleiding. Een echte experience die je op verschillende locaties kunt inzetten, kan dan uitkomst bieden.

Musea en bezoekerscentra hebben de laatste jaren te maken met teruglopende subsidies en financiële tekorten. Veel tijd en aandacht, die bedoeld is voor het organiseren van activiteiten en het begeleiden van bezoekers, gaat zitten in het zoeken naar geld. Tegelijkertijd signaleren wij dat in het bedrijfsleven juist de behoefte en bereidheid groeit om werk te maken van MVO.

Bij In Kennis proberen we milieueducatie voor kinderen naar een hoger plan te tillen, door deze twee werelden bij elkaar te brengen. Aan de ene kant ontwikkelen wij educatieve natuur & milieu-experiences die we bij musea en bezoekerscentra plaatsen. Aan de andere kant bieden we bedrijven de mogelijkheid om zich hier als partner of sponsor aan te verbinden.

Partnerships InKennis blaadje

ExpositieRent & GroenGelinkt

Voor de bouw en plaatsing van onze experiences werken wij intensief samen met ExpositieRent.
Dit bedrijf heeft meer dan 20 jaar ervaring met de productie en inrichting van interactieve natuur- en milieutentoonstellingen.
Daarnaast faciliteert GroenGelinkt, hét informatiesysteem voor natuur- en duurzaamheidseducatie in Nederland, ons gemeenschappelijke doel om milieu educatie voor iedereen bereikbaar te maken.

ExpositieRent
GroenGelinkt