De Zwerfafval Experience

De Zwerfafval ExperienceInKennis blaadje

Bij de Kauwgom Slalom leren kinderen spelenderwijs over het afvalprobleem rondom kauwgom.
Bij de Kauwgom Slalom leren kinderen spelenderwijs over het afvalprobleem rondom kauwgom.

De Zwerfafval Experience

Een echte doe-tentoonstelling die kinderen en volwassenen op een speelse manier met de afvalproblematiek in aanraking brengt! Hierdoor wordt het onderwerp “zwerfafval” niet saai maar leuk! De tentoonstelling stimuleert bewustwording en gedragsverandering.

Gemeenten komen via de landelijke zwerfafvalvergoeding in aanmerking deze tentoonstelling gratis te plaatsen op iedere gewenste locatie. We komen de tentoonstelling opbouwen en na een periode van gemiddeld 3 maanden weer afbouwen. We plaatsen veelvuldig in een Milieu Educatie Centrum of bezoekerscentrum maar dit kan ook in een gemeentehuis of een leegstaand (winkel)pand zijn. Wij hebben ruime ervaring hoe dit vormgegeven kan worden en wie de  begeleiding op zich kan nemen. Neem daarvoor contact met ons op.

De Zwerfafvalvergoeding

Het bedrijfsleven draagt jaarlijks 20 miljoen euro bij aan de extra aanpak van zwerfafval in Nederland. Dat is afgesproken in de nieuwe Raamovereenkomst(2013-2022). Elke gemeente heeft recht op een zwerfafvalvergoeding van Nedvang, mits zij daarvoor plannen indient. De hoogte van de vergoeding wordt elk jaar opnieuw bepaald en is een bedrag per inwoner.

bron: Nedvang

Meer informatie over de vergoeding vindt u op de website van Nederland Schoon.

Voor uitgebreide informatie over deze tentoonstelling klikt u op de pagina van partnerbedrijf ExpositieRent.

Video Zwerfafval Experience